Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kan met het verkiezingsprogramma 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in...

Lees meer...

Standpunten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de standpunten van Amsterdam Sociaal. Klik hieronder op de letter naar...

Lees meer...

BeginselManifest

Wat is links? Wat is rechts? Heeft het Socialisme de wijsheid in pacht? Mag een Liberaal een...

Lees meer...
Ouderen PDF Afdrukken E-mail
Standpunten - O
Hoewel Amsterdam een redelijk jonge bevolkingsopbouw heeft, valt ongeveer dertig procent van de Amsterdammers in de leeftijdscategorie 55+. De ouderen zijn dus een grote groep binnen de Amsterdamse maatschappij waar de gemeente rekening mee dient te houden.

Omdat het aantal ouderen, gezien de leeftijdsopbouw van de Amsterdamse bevolking de komende jaren zal toenemen, dient het gemeentelijk beleid hier op in te spelen. Tekorten in de zorg dienen, evenals in het onderwijs, volgens Amsterdam Sociaal te worden opgelost door een betere wisselwerking met HBO’s en universiteiten. Ook moeten er meer omscholingscursussen worden aangeboden, die mensen stimuleert in de zorg werkzaam te zijn. Wij vinden dat Amsterdam haar inwoners kwalitatieve zorg hoort te bieden, waarbij wachtlijsten weggewerkt dienen te worden.

Alleen een verbetering van het zorgaanbod is niet voldoende. Ook dient rekening te worden gehouden met het feit dat ouderen minder mobiel zijn dan voorheen en dat niet iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. De gemeente zal voor ouderen die, vanwege hun fysieke gesteldheid, geen gebruik van het openbaar vervoer kunnen maken, vervoer op maat moeten regelen. Amsterdam Sociaal wil voor deze groep betaalbaar vervoer op maat, zodat niemand wordt buitengesloten.

Naast het feit dat de beperkte mobiliteit ervoor zorgt dat oudere mensen vaker thuis zitten, is de benaderde financiële situatie voor veel ouderen een andere reden. Ouderen met een minimuminkomen, horen van de gemeente een uitgebreide versie van de Stadspas te krijgen, zodat ze nog steeds volop deel uit kunnen maken van het maatschappelijk leven.

Amsterdam Sociaal streeft naar een beleid, waarbij iedereen het maximale uit zijn of haar leven kan halen. Wij vinden dat de toenemende vergrijzing er niet toe mag lijden dat er onvoldoende faciliteiten voor ouderen zijn.

 

Hoe Sociaal ben jij?

Binnen 10 vragen weet je of je bij Amsterdam Sociaal past

Klik op bovenstaand logo om de test te starten.

ASO Contact

Amsterdam Sociaal
Postbus 14882
1001 LJ Amsterdam

KvK: 34343837


Email ons