Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kan met het verkiezingsprogramma 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in...

Lees meer...

Standpunten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de standpunten van Amsterdam Sociaal. Klik hieronder op de letter naar...

Lees meer...

BeginselManifest

Wat is links? Wat is rechts? Heeft het Socialisme de wijsheid in pacht? Mag een Liberaal een...

Lees meer...
Ontwikkelingssamenwerking PDF Afdrukken E-mail
Standpunten - O
Hoewel de bestrijding van armoede in onze eigen stad, wat Amsterdam Sociaal betreft, prioriteit heeft, vinden wij dat wij dankzij onze bevoorrechte positie in de wereld een morele plicht hebben om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Daarom is Amsterdam Sociaal voor een andere opzet ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking.

Uitgangspunt hierbij is; geef een man een vis en hij eet voor een dag, leer hem om te vissen en hij kan zich een leven lang voeden. Vrij vertaald naar ontwikkelingssamenwerking houdt dit in dat wij het niet eens zijn met wat nu veelal gebeurt. Het leveren van geld en goederen, het sturen van voedsel, het verstrekken van microkredieten, etc. zijn allemaal voorbeelden van korte termijn oplossingen, waarbij inwoners in ontwikkelingslanden nooit zelfstandig zullen worden. Op deze manier wordt er enkel geld in een bodemloze put gegooid.

Amsterdam Sociaal vindt dat er pas van duurzame ontwikkelingssamenwerking gesproken kan worden, indien de betreffende landen zich daadwerkelijk ontwikkelen. Om dat te bereiken dient de focus veel minder op goederen en geld komen te liggen, maar moet men zich meer richten op onderwijs en opleiden.

Daarom pleiten wij voor een model waarbij een samenwerkingsverband wordt aangegaan met diverse ontwikkelingslanden, waarbij de Amsterdamse universiteiten en hogescholen ieder 200 studenten een opleiding aanbieden. Op deze manier worden grote groepen mensen, die gedurende hun opleiding een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, opgeleid en klaargestoomd om hun land een betere toekomst te bieden. De tijdens de studie opgedane kennis, kan in het land van herkomst direct in de praktijk worden gebracht.

Amsterdam Sociaal is van mening dat er bij deze vorm van samenwerken ook daadwerkelijk sprake is van ontwikkeling.

 

Hoe Sociaal ben jij?

Binnen 10 vragen weet je of je bij Amsterdam Sociaal past

Klik op bovenstaand logo om de test te starten.

ASO Contact

Amsterdam Sociaal
Postbus 14882
1001 LJ Amsterdam

KvK: 34343837


Email ons