Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kan met het verkiezingsprogramma 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in...

Lees meer...

Standpunten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de standpunten van Amsterdam Sociaal. Klik hieronder op de letter naar...

Lees meer...

BeginselManifest

Wat is links? Wat is rechts? Heeft het Socialisme de wijsheid in pacht? Mag een Liberaal een...

Lees meer...
Huren PDF Afdrukken E-mail
Standpunten - H
Amsterdam Sociaal vindt dat iedere Amsterdammer recht heeft op een gedegen woonruimte, waar de gemeente door het creëren van voldoende woningen garant voor dient te staan.

Omdat het aantal mensen met een minimuminkomen in Amsterdam de afgelopen jaren is toegenomen tot één op vijf inwoners, dienen er in de stad altijd voldoende sociale huurwoningen te zijn. Het mag niet zo zijn dat Amsterdammers vanwege de stijgende huurprijzen gedwongen worden om te verhuizen, omdat zij in Amsterdam geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. Amsterdam Sociaal is tegen de afbraak van sociale huurwoningen en vindt dat in elk stadsdeel dertig procent van de woningen bestemd moeten zijn voor de sociale huur.

Hier tegenover staat dat Amsterdam Sociaal een ambitieuze stad wil, vol bedrijvigheid en ondernemerschap, waarbij de band met het bedrijfsleven dient te verbeteren. Wil Amsterdam ook het bedrijfsleven aan zich binden, dan dienen er voor deze groep mensen ook voldoende woningen beschikbaar zijn. Per stadsdeel vinden wij daarom dat, net als de sociale huurwoningen, dertig procent van de huizen zich moeten richten op het duurdere segment. Voor deze groep dienen tevens in ieder stadsdeel prestige-projecten te worden opgestart; woningen met een bepaalde allure en uitstraling, die het imago van het stadsdeel ten goede komt.

Amsterdam mag trots zijn op haar twee vooraanstaande universiteiten en kan zich mede daardoor een kennisstad noemen. Toch is er voor het fundament van deze kennisstad, de studenten, te weinig woonruimte te vinden in Amsterdam. Amsterdam Sociaal pleit daarvoor voor een uitbreiding van de zogenaamde containerwoningen. In stadsdeel Westerpark hebben deze containerwoningen een prima alternatief geboden voor de studenten en zodoende kan op een eenvoudige manier iets aan de woningnood worden gedaan. Wij vinden daarom dat in ieder stadsdeel een dergelijke locatie dient te komen.

Wanneer stadsdelen hun woonaanbod op een dergelijke manier inrichten, zal de bevolkingssamenstelling tevens op een natuurlijke wijze recht doen aan de Amsterdamse diversiteit.

 

Hoe Sociaal ben jij?

Binnen 10 vragen weet je of je bij Amsterdam Sociaal past

Klik op bovenstaand logo om de test te starten.

ASO Contact

Amsterdam Sociaal
Postbus 14882
1001 LJ Amsterdam

KvK: 34343837


Email ons