Verkiezingsprogramma

Via onderstaande link kan met het verkiezingsprogramma 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in...

Lees meer...

Standpunten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de standpunten van Amsterdam Sociaal. Klik hieronder op de letter naar...

Lees meer...

BeginselManifest

Wat is links? Wat is rechts? Heeft het Socialisme de wijsheid in pacht? Mag een Liberaal een...

Lees meer...
Emancipatie PDF Afdrukken E-mail
Standpunten - E
Zonder over het hoofd te zien dat er nog wel degelijk enkele problemen zijn, kan er worden gesteld dat homo`s en vrouwen vandaag de dag volop meedoen in de Amsterdamse maatschappij. Een categorie Amsterdammers die niet, of niet voldoende, tot wasdom komt is de allochtone bevolking. Volgens Amsterdam Sociaal heeft emancipatie in Amsterdam voornamelijk met de allochtone Amsterdammer te maken.

Amsterdam Sociaal vindt dat iedere nieuwkomer in Amsterdam de kernbeginselen vrijheid, gelijkheid en tolerantie dient te eerbiedigen. Daarnaast dienen nieuwkomers en Amsterdammers ook Nederlands te leren spreken en de beginselen van democratie en de rechtstaat te onderkennen. Iedereen is vrij om te geloven en denken wat hij wil en de overheid zal iedereen hier dan ook vrij in laten, de enige eis is dat iedereen deze vrijheid heeft en mensen met een andere zienswijze dan die van jou dienen gerespecteerd en geaccepteerd te worden in Amsterdam. Iedereen dient de beginselen van onze democratie te accepteren.

Behalve de aanpassing van de nieuwe Amsterdammers, heeft de Amsterdamse politiek de taak de allochtone bevolking zich hier thuis te laten voelen, zonder de autochtone bevolking van zich te vervreemden. Dit kan alleen wanneer je alle mensen ook daadwerkelijk deel uit laat maken van de cultuur. Er dienen meer elementen uit de verschillende culturen in het straatbeeld tot uiting te komen. Amsterdam Zuidoost is een mooi voorbeeld waarbij deze multiculturaliteit in het straatbeeld tot uiting komt in de straat van 1001 culturen.

De gemeente dient er tevens voor te zorgen dat de diverse culturen kennis maken met elkaar. Dit kan, naast de architectuur, al op een simpele, ongedwongen manier in de vorm van feesten. Eens per jaar dient er een cultuurdag gehouden te worden, waarin de Amsterdamse diversiteit wordt gevierd. Tijdens dit feest krijgen de verschillende nationaliteiten de gelegenheid zich cultureel te uiten. Wanneer mensen kennismaken met elkaars cultuur wordt de kloof tussen de bevolkingsgroepen minder. Naast feesten kan er ook gedacht worden aan een Arabisch en/of Surinaams cultureel centrum in de stad.

 

Hoe Sociaal ben jij?

Binnen 10 vragen weet je of je bij Amsterdam Sociaal past

Klik op bovenstaand logo om de test te starten.

ASO Contact

Amsterdam Sociaal
Postbus 14882
1001 LJ Amsterdam

KvK: 34343837


Email ons